Diversiteitsbeleid

Wat en waarom dit thema?

Diversiteit is vanzelfsprekend. Het is de norm. In elke school / instelling is er diversiteit. Omgaan met diversiteit kan dus moeilijk genegeerd worden. Bovendien is elke instelling ingebed in een samenleving die per definitie divers is. Elke instelling kan dan ook niet anders dan nadenken over hoe men het begrip diversiteit invult en welke acties men wil en kan ondernemen om constructief om te gaan met diversiteit. Het ‘managen’ van diversiteit vormt dan ook een belangrijke uitdaging.

Instellingen die met opleiding en vorming bezig zijn, hebben een belangrijke opdracht op het gebied van burgerschaps- en persoonsvorming. Kinderen / jongeren moeten de vaardigheden kunnen ontwikkelen om actief deel te nemen aan een democratische en diverse samenleving. Daarnaast is aandacht voor diversiteit belangrijk in het kader van gelijke onderwijskansen en talentontwikkeling. We beogen immers dat alle lerenden maximale leerkansen krijgen ongeacht sociaal economische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, etnische herkomst,… en dat ze kunnen kiezen voor datgene waar ze goed in zijn of het meeste belangstelling voor hebben.
Ervaring leert dat dit alles niet vanzelf gebeurt. Het uitwerken van een gedragen diversiteitsbeleid is cruciaal.

Materialen

{{material.title}}
Meer info

Websites

{{website.content.link}}
{{website.title}}
Open website

Onderzoek & Projecten

{{research.title}}
Meer info

Publicaties

{{publication.title}}
Download publicatie