Over SDL

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’.

SDL beschouwt dit thema als een belangrijke hefboom om onze pluralistische en democratische samenleving te versterken en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Volgens het SDL is het erkennen en benutten van diversiteit immers een voorwaarde voor effectieve interactie en communicatie tussen onderling verschillende groepen en individuen.

SDL biedt het onderwijs, maar ook andere sectoren, dan ook ondersteuning om de talenten van iedereen, ongeacht hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier gelijke leerkansen te scheppen. Het SDL biedt die ondersteuning aan in de vorm van visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming, coaching en consultancy.