Evaluatieonderzoek van het project 'Thuistaal in onderwijs' (2009-2011)

Het project ‘Thuistaal in onderwijs’ loopt tussen 2008 en 2013 in vier Gentse basisscholen en heeft een tweeledige doelstelling:

  • A. het bekomen van een positieve taalattitude bij alle kinderen via het positief aanwenden van de taaldiversiteit in de klas (talensensibilisering);
  • B. de ontwikkeling van de thuistaal van anderstalige kinderen met het oog op een betere verwerving van het Nederlands.

Via het werken aan de beide doelstellingen hoopt men het schoolsucces van allochtone kinderen in het basisonderwijs te bevorderen. De B-doelstelling beperkt zich tot de Turkstalige leerlingen in twee van de vier projectscholen.

Resultaten

Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs’ [2009-2012] Eindrapport Maart 2013

Lees de perstekst over dit onderzoek.

Terug naar overzicht
Thema Periode

2009-2011

Onderzoeker(s)

Sven Sierens (SDL)
Katrien Bultynck, Griet Ramaut (CTO, K.U.Leuven)

Opdrachtgevers

Stad Gent, Departement Onderwijs en Opvoeding - Pedagogische Begeleidingsdienst