Van eiland naar wij-land.

Inspiratiegids voor goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen.

Voor het secundair onderwijs is er nu deze fonkelnieuwe publicatie rond het thema ouderbetrokkenheid. Secundaire scholen worden - net zoals de hele samenleving - uitgedaagd door nieuwe trends: nieuwe migratiestromen, andere samenlevingsvormen, andere waarden- en normenpatronen, … Een grotere diversiteit dus van leerling- én ouderpubliek, waarbij klassieke recepten het niet meer doen.
De gids stelt een partnerschapsmodel voor met drie actoren: ouders - school - leerling. In deze ménage à trois is de school de initiatiefnemer om de samenwerking vlot te laten verlopen, het eigen referentiekader in vraag te stellen en bovenal: de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Eén van de uitdagingen is dus hoe het hele schoolteam ‘omgaan met diversiteit’ tot haar kernopdrachten kan maken.
De inspiratie komt in de vorm van citaten uit de vele gesprekken met scholen (vooral uit het Gentse). Die worden in een conceptueel model aangeboden dat het Steunpunt heeft uitgewerkt n.a.v. een onderzoeksproject rond ouderbetrokkenheid in Brussel in opdracht van het Onderwijscentrum Brussel.

Deze publicatie kan u hier downloaden.

Terug naar overzicht
Thema Auteur

Jan De Mets

Info

69p, 2013. Uitgave van de Integratiedienst van de Stad Gent i.s.m. het Steunpunt Diversiteit en Leren