Talensensibilisering

Implementatietraject

In het verlengde van de praktijkgerichte literatuurstudie naar het concept, de effecten en de verankering van talensensibilisering in het Vlaamse onderwijs (’t Is goe, juf, die spreekt mijn taal!), werd in 2012 een implementatietraject uitgevoerd door medewerkers van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL, UGent) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) in zes Vlaamse basisscholen. Eén van de doelstellingen was het inventariserenvan bestaand materiaal én het ontwikkelen van nieuw materiaal dat lacunes aanvult. Het verslag van het implementatietraject op zes basisscholen kan je hier lezen.

Dit materiaal werd gebundeld op de Lat hoog voor talen van Klascement. Geïnteresseerd? Neem een duik in de volgende website: http://www.klascement.be/talen/.

Brochure

Er werd ook een brochure ontwikkeld “Talensensibilisering in het kleuter en lager onderwijs”

In deze brochure vind je korte informatie over wat talensensibilisering inhoudt, wat de
doelen ervan zijn, binnen welke eindtermen je er aan kan werken en hoe het past binnen het talenbeleid van je school. Hierop volgt een reeks tips over hoe je talensensibilisering kunt integreren in je lessen. In de bijlage tref je een aantal instrumenten aan om je talensensibiliserende activiteiten voor te bereiden en/of te evalueren, en een voorbeeld van doelen en acties rond talensensibilisering in een talenbeleid.
Deze brochure werd samengesteld in het kader van het proefproject talensensibilisering dat in 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werd uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent.
Aan dit proefproject namen zes Vlaamse basisscholen deel. Via de kadertjes in de brochure krijg je een idee van hoe deze scholen invulling gaven aan talensensibilisering.
Wij hopen dat de leerkrachten, directies en ondersteuners in het Vlaamse kleuter- en lager onderwijs uit deze brochure veel inspiratie kunnen opdoen om binnen hun lesactiviteiten en binnen hun school talensensibilisering een plaats te geven.
Veel talensensibiliseringsplezier en –inspiratie toegewenst!

Terug naar overzicht
Categorie
  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwjs
Thema