Is die taal van ver of van hier?

Deze wegwijzer is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies in het basisonderwijs en het secundair onderwijs die op hun school talensensibliserend willen werken in de klas en in het talenbeleid van de school.
Het boekje bevat een conceptueel kader, handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties aan lesmaterialen.

Meer info / Bestel via uitgeverij Acco

Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvariëteiten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich in onze scholen. Hoe leren we onze leerlingen met die taaldiversiteit omgaan en hoe kunnen we deze positief aanwenden op de klasvloer?

Talensensibilisering biedt kansen. Via een internationale praktijkgerichte literatuurstudie en een bevraging van internationale en Vlaamse experts werd onderzocht wat het concept talensensibilisering inhoudt en wat de effecten zijn op leerlingen en leerkrachten. Dit onderzoek leverde een wetenschappelijk rapport op en een wegwijzer voor de Vlaamse onderwijspraktijk. Dit boekje, de wegwijzer, is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies die op hun school talensensibiliserend willen werken of meer inzicht willen krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun aanpak. Een vraag-antwoordmodel biedt een conceptueel kader voor een krachtige toepassing van talensensibilisering in de klas en voor de inpassing in een talenbeleid op school. Handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen geven inzicht in de kansen van talensensibilisering.

Deze publicatie kwam tot stand in het kader van de oproep voor praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), met de steun van de Vlaamse overheid. Onderzoekers van het Steunpunt Diversiteit & Leren en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) verzorgden deze publicatie.

Terug naar overzicht
Categorie
  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwjs
  • Secundair onderwijs
Thema Auteur

Mieke Devlieger, Carolien Frijns, Sven Sierens en Koen Van Gorp

Info

64 blz., publicatie 2012, � 9,95