Een CLIMREK naar intercultureel leren. Werken aan een CLIMMIG klasklimaat.

CLIMrek is een bronnenboek voor kinderen uit het kleuteronderwijs en de 1ste graad lager onderwijs. Het zit boordevol verhalen, spelletjes, activiteitenfiches en werkbladen. Daarmee kan de leerkracht aan de slag om de vaardigheden van CLIM op het niveau van jonge kinderen te ontwikkelen.

CLIMrek wil de kloof tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs helpen overwinnen. Het is een inspiratiebron die ertoe bijdraagt dat sociale vaardigheden reeds op jonge leeftijd worden ontwikkeld en bij de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs, blijvend aangesproken worden. Een CLIMrek naar intercultureel leren’ helpt leerkrachten bij de creatie van een ‘climmig’ klasklimaat. De vier basisprincipes van CLIM die achtereenvolgens worden besproken zijn:

  • Attitudes: jonge kinderen positieve leerhoudingen leren aannemen
  • Afspraken: jonge kinderen leren omgaan met normen en regels
  • Groepswerk: taakgericht leren samenwerken in de klas
  • Rollen: verantwoordelijkheid leren dragen voor een taak

Extra bijlage “meervoudige intelligentie”

Deze bundel over meervoudige intelligentie komt als extra hoofdstuk bij de bestaande uitgave ‘Een climrek naar intercultureel leren’. In het hoofdstuk worden alle facetten besproken van meervoudige intelligentie. Telkens komen er enkele voorbeeldactiviteiten aan bod waarin deze intelligentie tot uiting kan komen. Scholen die werken met de vorige versie van climrek kunnen dit hoofdstuk tijdelijk apart verkrijgen! Vanaf druk 2 oplage 1 van climrek zit het extra hoofdstuk geïntegreerd in het pakket.

U kan de publicatie hier downloaden.
U kan deze publicatie hier inkijken:

Terug naar overzicht
Categorie
  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwjs
Thema Auteur

An Vleurick & Filip Paelman

Bestellen

Uitgeverij de Boeck geeft deze publicatie niet meer uit.