De impact van een Brede School, een verkennend onderzoek.

Van 2006 tot 2009 kregen 17 proefprojecten de kans om de mogelijkheden (en valkuilen) van de Brede School te verkennen. In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie volgde het Steunpunt Diversiteit & Leren (voorheen onderdeel van het Steunpunt GOK) het proces van deze proefprojecten van nabij op en bracht hun structuur, inhoud en impact in kaart. In deze brochure bieden we een inkijk in de verzamelde informatie.

Download de publicatie.

Terug naar overzicht
Thema Auteur

Annelies Joos, Veerle Ernalsteen, Marjan Engels en Evelyn Morreel

Info

104 blz., publ. 2010