NIEUW! Inspiratieboek voor kleuteronderwijs.

‘Warm, welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-schoolsamenwerking.’ Inspiratieboek voor kleuteronderwijs

Het AMIF-project 369 ‘kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’ bracht twee jaar lang (2017-18) zeven proeftuinen samen, bestaande uit kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen en externe partners. Zij hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties inzake een goede ouder-schoolsamenwerking. Door een toenemende diversiteit aan gezinnen in onze samenleving worden scholen immers uitgedaagd om het ‘routineuze’ handelen te doorbreken, en om in dialoog te gaan met ouders die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met ons kleuter-onderwijssysteem.

Dit boek wil andere kleuterscholen inspireren, en bij uitbreiding het lager onderwijs, de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, en alle schoolnabije en externe partners die van ver of dicht betrokken zijn bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Het staat boordevol praktijken en verhalen uit de proeftuinen, tips en suggesties om zelf ook aan de slag te gaan.

“Door het oudercafé heb ik andere ouders leren kennen. Wij praten veel met elkaar. Dat vind ik erg leuk. We hebben ook veel vragen over hoe het er in de school aan toe gaat, wat onze kinderen gaan leren, wat er in de klas gebeurt. De juffen kennen bepaalde kanten van mijn kind, ik ken andere kanten, en daarom is het belangrijk om met elkaar te praten. Zelfs al gaan mijn kinderen hier al twee jaar naar school, ik heb altijd nieuwe vragen. Wat gaat er in de volgende kleuterklas precies gebeuren? Wat leren de kinderen daar? Het stelt je als ouder gerust dat er momenten zijn om vragen te stellen zonder dat je schrik moet hebben.” (ouder)

“We hebben langzaamaan het openklasmoment, de ouder-kindactiviteiten, de zachte landing, eigenlijk onze hele visie op ouder-schoolsamenwerking aangepast. En het effect doorheen het jaar is duidelijk: leerkrachten en ouders zijn nu veel toegankelijker voor elkaar. Die mindset is bij beide partijen duidelijk veranderd. Ouders hebben nu bij het begin van de klasdag het gevoel: ‘ik kan hier binnenkomen en ik kan iets vragen of doorgeven als ik dat wil’.” (leerkracht)

Bestellen en downloaden

Je kunt het boek hier gratis downloaden boek-kleuterparticipatie-def-lowres-download. Binnenkort geven we de details mee hoe je een papieren exemplaar kunt bestellen.

Achtergrond

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Vlaamse overheid financierden gedurende een periode van 2 jaar 7 proeftuinen waarin scholen samen met partners experimentele acties rond ouderbetrokkenheid voor de AMIF-doelgroep opzetten. De verschillende proeftuinen wisselden hun ervaringen uit in een overkoepelend lerend netwerk.

Het project werd begeleid door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent).

Terug naar overzicht
Datum

18-12-2018