Traject POTENTIAL - Power to Teach All

Daagt de diversiteit op school jou en je collega’s uit om je competenties te verbreden en verdiepen? Een partnerschap van Vlaamse universiteiten en hogescholen biedt jou een gratis professionaliseringstraject aan op je school.

Daarin leer je een brede inclusieve leeromgeving te creëren door…
• Diversiteit in de klas te herkennen, waarderen en benutten
• Verbindend samen te werken met collega’s, ouders en leerlingen, een kritische vriend, externe partners, …
• Aan de slag te gaan met innovatieve materialen en instrumenten

Meer weten?

Neem een kijkje in de INFORMATIEBROCHURE

Inschrijven?

Deelname is gratis. Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/vpK5P7258t9KK6n42

Slechts 10 scholen (zowel lager als secundair) kunnen intekenen. Wees snel,regio Oost-Vlaanderen (beide onderwijsniveaus) en regio Antwerpen (lager onderwijs) zijn reeds volzet!

Het is zinvol vooraf al even na te denken over de samenstelling van je kernteam en over vragen waarrond je team aan de slag wil gaan. Wij nemen telefonisch contact op met de geselecteerde scholen ten laatste tegen 26 mei.

Meer info over Potential? Ga naar www.potentialproject.be