Inspiratiedag bruggen bouwen tussen school en gezin in SO

8 februari – inspiratiedag: bruggen bouwen tussen school en gezin in het secundair onderwijs.

Wat denken ouders en leerlingen over de samenwerking school & gezin? Wat zien, ervaren en wensen schoolteams? Wat betekent de brugfiguur in dit verhaal? Hoe kan je als school dit partnerschap versterken?

Rond deze vragen organiseert het Onderwijscentrum Gent samen met de Arteveldehogeschool een inspiratiedag. Het Steunpunt Diversiteit en Leren zet er mee zijn schouders onder. SDL-medewerker Jan De Mets schreef mee aan de publicatie die ter plekke wordt uitgedeeld: “Wij slaan de brug. Ook in het secundair”, een evaluatie- en inspiratieboek over de Gentse brugfigurenwerking in het secundair onderwijs.

Samen met de onderzoekers van Arteveldehogeschool doet hij op 8 februari uit de doeken hoe de vier actoren – leerlingen, ouders, schoolteams en brugfiguren – kijken naar een goede ouder-schoolsamenwerking. Prof. Mieke Van Houtte, UGent zoomt in op de ‘Sociale ongelijkheid in het secundair onderwijs: samenspel tussen gezin en school’. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft het over het partnerschap tussen leerlingen, ouders en gezin. En in de namiddag zijn er workshops en infomarkt. Snel inschrijven!

Praktisch

Doelgroep: secundair onderwijs, schoolnabije en schoolexterne partners.

Het programma kun je hier downloaden.

Inschrijven via deze link.

Arteveldehogeschool Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent. 9u30 – 16u15, met ‘after school drink’. Alle deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van de publicatie.

Terug naar overzicht
Datum

08-02-2019